Logo berndeutsch.ch

| P | Q | R | S | T

Päägg [m./n.]

Schreibweisen: Bäägg, Bbäägg

päägge [PP. päägget]

Schreibweisen: bäägge, bääggt

Pääggel [m., Dim. Pääggeli]

Schreibweisen: Bääggu, Bääggeli, Pääggu

pääggelhäärig

Schreibweisen: päägguhäärig

päägguhäärige Siech

paar; es paari

Paarig [f., Pl. Paarige]

Päch [n., nur Singular]

Pack [n., Dim. Päckli n.]

packe [PP. packt]