Logo berndeutsch.ch

| F | G | H | I | J

fa, faa [PP. gfange]

Fäändlimatsch

Fäärli [n, Pl. unverändert, Oberland Fäärleni]

Schreibweisen: Färli

Fäärlimoore [f, Pl. unverändert]

Schreibweisen: Färlimoore

fabuliere [PP. gfabuliert]

Fachidiot

Fächtli

Fäcke [m., Pl. unverändert, Dim. Fäckli n.]

Fäcke; d Fäcke la hange

Fackele, f., Pl. unverändert