Logo berndeutsch.ch

A-E | F-J | K-O | P-T | U-Z

Aabetüür [n., Pl. unverändert]

aabidere [PP. aabbideret]

aabiete [PP. aabbotte]

aabinde [PP. aabbunde]

Schreibweisen: aabinge, aabbunge

aablätze [PP. aabblätzet]

aabränte [PP. aabbräntet]

aabranze [PP. aabbranzt]

aabrönne [PP. aabbrönnt]

aabrüeje [PP. aabbrüejt]

Schreibweisen: aabrüüje, aabbrüit

aabrüele [PP. aabbrüelet]