Logo berndeutsch.ch

| U | V | W | X | Y | Z

zwüsche

zwüschedüre

zwüschezytlech

zwüschyche

zwüschyche, zwüschyne, zwüschenyne

zwüschyne, zwüschenyne

Schreibweisen: zwüschyche, zwüschnyche

Zwybackfreese (f.)

zwylige

zybe, PP. zybet (langes "y"), Nebenform zyble, PP. zyblet

zybele, zyberle, PP. zybelet, zyberlet